Tilmeld

Aktivitet: 2304-20-00-07 Neurodagen 2020 - hjernen i socialt perspektiv

Dato: 21.10.2020, Kl.: 08:30 - 13:30

Uddannelsessted: Online

Aktiviteten er sluttet.