Tilmeld

Aktivitet: 2336-20-00-00 Love, regler og kommunikation på Folkeskoleområdet

Dato: 05.03.2020, Kl.: 08:30 - 16:00

Uddannelsessted: Næstved

Aktiviteten er sluttet.