Tilmeld

Aktivitet: 2189-19-00-07 AFLYST Økonomikonsulenten

Dato: 29.10.2019, Kl.: 09:30 - 21.11.2019, Kl.: 15:00

Uddannelsessted: Middelfart

Aktiviteten er aflyst.