Tilmeld

Aktivitet: 7105-17-02-00 Ledelse og økonomistyring

Dato: 05.10.2017, Kl.: 09:00 - 06.12.2017, Kl.: 15:00

Uddannelsessted: Hobro

Aktiviteten er sluttet.