AFVIST (Pga. corona - Underviser kan ikke rejse til danmark) - Rusmiddelproblemer i familieperspektiv – viden og metoder
Arrangør: Kurser og konferencer

Aktivitetsnr: 2551-20-01-07Der er 32 frie pladser 
Tilmeldingsfrist: 30-10-2020
StedScandic Sluseholm
Molestien 11, 2450 København SV
Dato og tid03.12.2020, Kl.: 10:00 - 04.12.2020, Kl.: 15:30
Normeret32
Pris Aktivitet5.800,00 kr.
UndervisereFrid A. Hansen
KontaktpersonDorthe Bidstrup Jensen    E-mail adresse: dbj@cok.dk

H-Målgruppe
Alle som møder og arbejder med familier, hvori der er rusmiddelproblemer. F.eks. alkoholbehandlere, familiebehandlere og støtte-kontaktpersoner.

H-Indhold
Rusmiddelmisbrug hos et familiemedlem vil på forskellige måder berøre hele familien, og belastningerne kan ramme både ægtefæller og børn samt andre nære relationer. Et rusmiddelmisbrug er hele familiens problem.

Der findes dokumentation for, at såvel partner som børn ofte er ligeså belastede, som den der har et rusmiddelmisbrug. Ligeledes findes der dokumentation for, at motivationen for at komme i behandling og effektens behandling er bedre, hvis man inddrager hele familien. En del af motivationen for den misbrugende kan altså i nogle tilfælde findes i inddragelsen af familien, og samtidig kan inddragelsen være med til forebygge at familiens øvrige medlemmer udvikler psykiske problemer eller egne rusmiddelproblemer i fremtiden.

Som fagperson eller behandler retter man ofte perspektivet naturligt på den person i familien, som har et misbrug – men hvordan indtager man f.eks. partnerens, barnets eller familiens samlede perspektiv i sit faglige forhold til familien og i de indsatser, som er igangsat? Viden om dette samt fokus på begreber som perspektivskifte, allianceopbygning og konkret inddragelse af familien vil vi beskæftige os med på kurset. Og du vil blive præsenteret for metoder til samtaler, hvor inddragelsen og børne-familieperspektivet kan bringes i spil samt selv få mulighed for at prøve kræfter med det gennem øvelser på holdet.

Tilmeld dig nu og deltag i dette 2-dages kursus, hvor du får en unik mulighed for at blive bedre til at forstå, samarbejde med, inddrage og støtte hele familier, hvori der er et rusmiddelmisbrug.

Udbytte
På kursets første dag vil du få grundlæggende og faglig viden om familier, hvori der er et rusmiddelmisbrug – hvad betyder det for hele familien og dens medlemmer? Hvordan kommer det til udtryk og hvordan forholder man sig som fagperson?
På kursets anden dag vil du blive klogere på din egen rolle i mødet med familier, hvori der er rusmiddelproblemer samt få mulighed for at træne din spørge- og samtaleteknik i hvad der ofte kan være svære samtaler.

Undervisningsform
Kurset afholdes som internatforløb over to dage.
Undervisningen på dagene er en blanding af oplæg, konkrete erfaringer, inddragelse af holdets tanker og erfaringer samt øvelser i samtaleteknik.

Et kursus over to dage, hvor du kan få grundlæggende viden om familier, hvori der er rusmiddelproblemer samt introduktion til tilgange og øvelser i samtaleteknik – undervist af norske Frid A. Hansen.

Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV
03.12.2020 kl. 10:00 - 04.12.2020 kl. 15:30
Internat.