Velfærdsteknologi – hvordan får vi det integreret i praksis
Arrangør: Kurser og konferencer

Aktivitetsnr: 2818-20-01-09Der er 20 frie pladser 
Tilmeldingsfrist: 24-12-2020
Tilmelding : Velfærdsteknologi – hvordan får vi det integreret i praksis
StedCOK Herlev
Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
Dato og tid24.12.2020, Kl.: 00:00 - 00:00
 
Tilmelding : Velfærdsteknologi – hvordan får vi det integreret i praksis 2. del
StedCOK Herlev
Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
Dato og tid31.12.2020, Kl.: 00:00 - 00:00

Normeret20
Pris Aktivitet4.175,00 kr.
UndervisereJonas Holsbæk
KontaktpersonDorthe Bidstrup Jensen    E-mail adresse: dbj@cok.dk

H-Målgruppe
Ledere, assistenter, terapeuter og sygeplejersker hvor brug og/eller implementering af borgernær velfærdsteknologi er en væsentlig del af deres arbejde.

Et nødvendigt kursus for dig som arbejder i den kommunale ældrepleje

COK Herlev, Lyskær 3 ef, 1. sal, 2730 Herlev
Afholdes i efteråret 2020

H-Udbytte
Der er et stigende fokus på at teknologi kan bidrage til at løse mange af velfærdssamfundets udfordringer, men også at teknologi potentielt kan forbedre borgerens livskvalitet, og måske endda medarbejdernes arbejdsmiljø.

Mange kommuner indkøber forskellige teknologier, men redskaberne ender ofte i et hjørne – måske fordi formålet med dem er uklart, at der mangler kompetencer til at bruge dem aktivt i hverdagen, eller måske fordi teknologi bliver set som det kolde alternativ til de varme hænder?

Udfordringer er der i hvert fald nok af, men nu udbyder vi i COK i samarbejde med en meget dygtig ergoterapeut også et kursus der kan præsentere konkrete løsninger og viden om velfærdsteknologi.

Så mangler du og din organisation
  • Viden om velfærdsteknologi relateret til borgere, organisationer og det politiske niveau

  • Brugerorienterede refleksionsredskaber til implementering eller afprøvning af velfærdsteknologi

  • Kompetencer itil at vurdere anvendeligheden af velfærdsteknologi målrettet borgere, pårørende og ansatte


Så er dette 2 dages kursus værd at overveje.

Kurset har fokus på redskabet LTV - livsorienteret teknologivurdering, som kursets underviser har været med til at udvikle. Her er fokus på værditilvækst hos brugeren (borger eller ansat). Redskabet kan særligt bruges til at vurdere om teknologien kommer til at blive brugt eller hvorfor teknologien ikke bliver brugt.

Endvidere vil man i løbet af kurset træne og øve sig i brugen af forskellige refleksionsredskaber. Redskaber som underviseren har afprøvet og hvor effekten er et hurtigt og mere visuelt billede af hvorfor en teknologi er en succes eller hvorfor den ikke bliver brugt. På denne måde bliver man skarpere på teknologiernes muligheder og barriere, således at implementeringsovervejelser bliver mere nuancerede og har mere substans.

Der vil mellem de to kursusdage være en konkret praksisopgave, således at der arbejdes målrettet med udvikling og afprøvning i egen organisation.