AFLYST - Ældre og alkohol - viden og samtaleteknik
Arrangør: Kurser og konferencer

Aktivitetsnr: 2857-20-00-07 
Tilmeldingsfrist: 30-09-2020
StedMødecenter Odense
Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C
Dato og tid28.10.2020, Kl.: 09:00 - 16:00
Normeret22
Pris Aktivitet2.595,00 kr.
UndervisereSverre Barfod
Anne Kimmer
KontaktpersonDorthe Bidstrup Jensen    E-mail adresse: dbj@cok.dk

H-Målgruppe
Ledere og medarbejdere på ældreområdet eller andre, som arbejder med ældre borgere, som kan have et problematisk alkoholforbrug.

H-Indhold
Oftest forbinder man et højt alkoholforbrug med unge mennesker, men en overraskende stor andel af ældre mennesker i Danmark har også et risikabelt eller ligefrem skadeligt alkoholforbrug. Den nationale sundhedsprofil fra 2017 viste, at 6,9 % af den voksne befolkning i løbet af en typisk uge overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse - en af de to største andele ses blandt mænd i alderen 55-64 år og 65-74 år (10,4 % og 11,9 %), jf. Viberg og Aabel, Sundhedsstyrelsen, Stof nr. 1, efterår 2018.

En ældre borger med et problematisk alkoholforbrug kan være en udfordring for sine omgivelser og kan belaste det professionelle personale omkring sig, og det kan også påvirke eventuelle medbeboere negativt. Helt centralt har et skadeligt alkoholforbrug alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser for den drikkende selv.

På denne kursusdag vil du få viden om, hvordan alkohol påvirker den aldrende krop, og hvilke sundhedsmæssige og sociale ricisi et problematisk forbrug medfører. Ældre mennesker tåler alkohol dårligere, og derfor er risikoen større for helbredsfølger. Risiko for fald eller andre skaber er også øget, og det kan have store negative konsekvenser for ældre. Derfor er forebyggelse vigtig. Opgaven er først at afdække et eventuelt risikabelt eller skadeligt forbrug. Disse emner taler vi om på første del af kursusdagen.

På anden del af kursusdagen taler vi om, hvordan man taler med den ældre borger om dennes fysiske og/eller psykiske problemers sammenhæng med alkoholforbruget. Samtalen skal hjælpe borgeren til at se fordelen ved ændring af alkoholvanerne. Og forhåbentlig hjælpe borgeren til en plan for dette. For mange er samtalen om alkohol imidlertid tabulagt. Både for borgeren selv og for den fagprofessionelle. Derfor underviser vi i denne del af kurset i tilgange til disse samtaler gennem teori, øvelser og gensidig inspiration.

Ret mange ældre mennesker i Danmark har et risikabelt eller skadeligt alkoholforbrug. På dette kursus kan du lære mere om ældres alkoholforbrug samt metoder til at samtale om forbruget.

Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C
28.10.2020 kl. 09:00 - kl. 16:00